De Rheyngaerde

info@derheyngaerde.nl

Over De Rheyngaerde

ALGEMEEN

De Rheyngaerde is gelegen in een van de mooiste wijken van Utrecht, Oog in Al.
Deze wijk valt bij de Gemeente onder Utrecht West.
De Rheyngaerde is bereikbaar vanaf het station met buslijn 5 (richting Cartesiusweg, vanaf busstation Jaarbeursplein), halte Beethovenlaan.

In ons appartementencomplex staan wij voor maximale zelfstandigheid/privacy en een dienstverlening/service die aansluit bij die zelfstandigheid en daardoor ten dele collectief is. Wat individueel onmisbaar is kan extern worden ingekocht. Met elkaar zijn afspraken gemaakt omtrent gedragsregels die zijn verwoord in het Huishoudelijk Reglement.

SERVICE

Openingstijden receptie, op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur.
De receptie is telefonisch bereikbaar op 030-6661728
Twee maal per week wordt het huisvuil opgehaald.
Een maal per week wordt oud papier en glas opgehaald.
Op maandag- en donderdagmiddag staat tussen 13:30-14:00 uur voor de hoofdingang een rijdende winkel.

VEILIGHEID

ALARMERING
In de appartementen is met het oog op brandalarmering een automatische rookmelder aangebracht.
BEVEILIGING
Er zijn ter beveiliging in het complex diverse camera's aangebracht. Bezoekers krijgen alleen toegang via de bewoners.
CALAMITEITEN
In de gangen van de algemene ruimtes bevinden zich deuren die normaliter open staan. Het zijn zogenaamde brandwerende deuren. Bij brand of stroomuitval sluiten de deuren automatisch.

VOORZIENINGEN

Voorzieningen in het appartement.
In de in huis berging van elk appartement bevindt zich een warmteterugwinapparaat/ ventilatie-unit. Het apparaat zorgt ervoor dat vervuilde lucht wordt afgevoerd en verse buitenlucht wordt aangezogen.
De appartementen zijn via een video-intercomsysteem verbonden met de hoofdingang.
Op de begane grond bevindt zich een gezamenlijke fietsenstalling voor bewoners.

Eén dag per week is een kapster aanwezig terwijl ook regelmatig een pedicure zitting houdt.
Er is een logeerkamer tegen een vergoeding te reserveren voor een of enkele overnachtingen.
Er is een biljarttafel en er is ruimte voor het spelen van koersbal.

ZORG

Het thuis zorg ontvangen, of een kortdurende opname dagverzorging kan evenals verpleging of ondersteunende begeleiding worden geregeld door een zorgaanbieder naar eigen keuze.

ORGANISATIE

Het reilen en zeilen van De Rheyngaerde geschiedt onder auspiciën van een VvE (Vereniging van Eigenaars), dat een bestuur heeft bestaande uit 5 personen. Elk half jaar wordt er een Vergadering van Eigenaars gehouden waarin besluiten worden genomen over o.a. de financiële zaken (begroting, jaarverslag) en organisatorische zaken (o.a. wijzigingen Huishoudelijk Reglement).
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur vallen een Activiteitencommissie, Calamiteitencommissie en een Technoteam.
Voor de dagelijkse gang van zaken zijn op werkdagen receptionistes/ gastvrouwen aanwezig.

De VvE wordt gestuurd door de splitsingsakte, het Modelreglement en het Huishoudelijk Reglement. Elke eigenaar/ gebruiker dient zich te houden aan de daarin gestelde regels.

Klik hier voor: de VvE Documenten.