Georganiseerd wonen

Het reilen en zeilen van De Rheyngaerde geschiedt onder auspiciën van de eigen VvE (Vereniging van Eigenaars). Het bestuur bestaat uit 5 eigenaars die allen in het complex wonen.

Elk half jaar wordt er een Vergadering van Eigenaars gehouden, waarin besluiten worden genomen over o.a. de financiële zaken (begrotingen, jaarverslag) en organisatorische zaken (o.a. wijzigingen Huishoudelijk Reglement)

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur vallen: Activiteitencommissie, TechnoTeam en de commissie voor eerste opvang bij een calamiteit (EOC). Het bestuur en veel vrijwilligers dragen bij aan een prettige en dynamische leefomgeving.
Voor de dagelijkse gang van zaken is op werkdagen een receptionist aanwezig.

De VvE wordt gestuurd door het Huishoudelijk Reglement, het Modelreglement en de Splitsingsakte. Elke eigenaar/bewoner houdt zich daardoor aan de daarin gestelde regels en helpt mee aan de leefbaarheid in het complex.